Als

Als woorden konden zwijgenhad ik ze wel gebruiktik zou voorzichtig zeggendat ik niet uit kan leggenwaarom ik van je hou,maar woorden zwijgen niet. Als blikken k...