Vakantie

Met vliegende vaartrijd ik plankgas naar Schipholwaar massa’s in rijenverlangen naar waarwe het hele jaarals hardwerkende mensenvoor hebben gezwoegden gebeuld e...

Tijdloos

Yvette Neuschwanger-Kars, provinciedichter van Zuid-Holland, is van plan om in de komende jaren alle gemeentes in Zuid-Holland van een gedicht te voorzien. Pas ...

Tweede Kerst

Ieder jaar verlang ik naarde dag na Eerste Kerst.Alle onrust in mezelfis op dit moment het verstte zoeken en ik leef minimalistischzonder greintje flauwekulen i...