Het Groene Hart

Onlangs riep polderdichter Jorris Hoste om krimpjes te schrijven en in te sturen. Dat leidde tot een groot aantal inzendingen en volle pagina’s in weekbla...

PFAS

Vandaag meldt het hoogheemraadschap:veel PFAS in de sloot! Eet voortaan geen rivierkreeft meer,ze gaan vanzelf wel dood. © Jorris Hoste, 5 oktober 2023 In de Kr...

Beverlijk

In Ouderkerk aan den IJsselkreeg een bever op de dijkvermoedelijk een duwtjeen werd een beverlijk Ze was de grootste beverdie ons land heeft gekendmaar de auto ...

Wilgen

Langzaam groeiden ze door,werden geknoten liepen weer uit,werden geknot en liepen uit. Mijn opa, zei mijn vader,heeft deze gepoot,vlak voor zijn dood.Hier, een ...

Uitgezet

Een vrolijk stel otters uit Fryslânkwam pas in de Krimpenerwaard aan.Na ‘t welkomstgeluidzette iemand ze uitwaardoor ze nu stil aan de kant staan. En minder dan...