Vrijheid

Leef de vrijheid,eens verworvendoor de heldenuit het verleden. Leef je leven,voor de zonenin de treinennaar de strijd. De kloktikt doortot de bevrijding, wijzer...