Pauze

Een man zat in Gent te pauzerenen liet, zonder zich te generen,aan ieder iets zien,vlak boven zijn riem.Ik móest het wel fotograferen. © Jorris Hoste 2016