Kind

Geen ruimte in de herberg,alles is volgeboekt.Een zwanger meisje zoektvergeefs een plekje voor haar kind. Maar als ergens in een kleine staldat kind toch wordt ...

Tweede Kerst

Ieder jaar verlang ik naarde dag na Eerste Kerst.Alle onrust in mezelfis op dit moment het verstte zoeken en ik leef minimalistischzonder greintje flauwekulen i...