Beverlijk

In Ouderkerk aan den IJsselkreeg een bever op de dijkvermoedelijk een duwtjeen werd een beverlijk Ze was de grootste beverdie ons land heeft gekendmaar de auto ...

Uitgezet

Een vrolijk stel otters uit Fryslânkwam pas in de Krimpenerwaard aan.Na ‘t welkomstgeluidzette iemand ze uitwaardoor ze nu stil aan de kant staan. En minder dan...