Kruipen

op deze schaalzie je ze zeldenze kruipen naar je toestrelen je ogentot je hun schoonheid voelt Gedicht bij het schilderij Aalbessen op Delfts blauw schaaltje va...

Stilderen

Ik zie een dichter met penseel,geconcentreerd en stil.Het zindert van wat niet gebeurtals zij met verf het doek beroert. En dan, als uit het niets valt ereen st...