Wilgen

Langzaam groeiden ze door,werden geknoten liepen weer uit,werden geknot en liepen uit. Mijn opa, zei mijn vader,heeft deze gepoot,vlak voor zijn dood.Hier, een ...

Uitgezet

Een vrolijk stel otters uit Fryslânkwam pas in de Krimpenerwaard aan.Na ‘t welkomstgeluidzette iemand ze uitwaardoor ze nu stil aan de kant staan. En minder dan...