Vrijheid

Leef de vrijheid,eens verworvendoor de heldenuit het verleden. Leef je leven,voor de zonenin de treinennaar de strijd. De kloktikt doortot de bevrijding, wijzer...

Fietsfile

Mijn fiets staat in de filevoor een teerlaag op de brug.Ik zucht en draai me om enfiets langzaam maar weer terug. Het asfalt rijdt vast lekker,maar moet dat in ...

Rank

De handen van Hans smeden ijzer als het heet is,boetseren een rankin een tijd die geweest is. Ik heb ze nooit gezienof geschudof gevoeld maar af en toerijd...

Wilgen

Langzaam groeiden ze door,werden geknoten liepen weer uit,werden geknot en liepen uit. Mijn opa, zei mijn vader,heeft deze gepoot,vlak voor zijn dood.Hier, een ...

Uitgezet

Een vrolijk stel otters uit Fryslânkwam pas in de Krimpenerwaard aan.Na ‘t welkomstgeluidzette iemand ze uitwaardoor ze nu stil aan de kant staan. En minder dan...