Kruipen

op deze schaalzie je ze zeldenze kruipen naar je toestrelen je ogentot je hun schoonheid voelt Gedicht bij het schilderij Aalbessen op Delfts blauw schaaltje va...

Indicatie

Mijn vader heeft een indicatieElke dag gaat hij een eindje wandelenen dan mag de indicatie mee.Als je er eenmaal een hebt,kom je er niet meer vanaf.Je kan wel e...

Visjes

Een tweeling van driein een sjiek restaurant.Op hun beider bordjeszijn visjes beland. Als vader zegt:meisjes, gebruik het bestekdan doen ze dat keurigtot vlak v...

Ties

Hello, my name is Tiesroept hij in de rode buistegen een vreemdeling uit Nieuw Zeeland. You can come volgende weekmaar not by boot maar methet vliegtuigwant de ...

Stilderen

Ik zie een dichter met penseel,geconcentreerd en stil.Het zindert van wat niet gebeurtals zij met verf het doek beroert. En dan, als uit het niets valt ereen st...

Scheppen

Vlak naast de groene dennenstruik schept Svetlana Mironenko een gat in de vloer van haar stad. Heen en weer geslingerdtussen vreugde en pijn sche...

Stuurloos

Daar staat hij, mijn ijzeren ros,vastgehecht aan een paalmet een slot bij de grachtwaar hij stil op me wacht. Ik zwaai met mijn been;al snel wervelt de asvan de...